Regulamin sklepu

Wstęp

Regulamin serwisu internetowego www.tapety4u.pl określa warunki korzystania z serwisu przez użytkowników, sposoby płatności, realizacji zamówień, dostaw produktów i usług, prawa Klienta do anulowania zamówień, odstąpienia od umowy oraz zasady składania reklamacji.

Zasady funkcjonowania serwisu

Serwis internetowy www.tapety4u.pl obsługiwany jest przez firmę Foto Print, będącą jego właścicielem:

Foto Print
ul. Szafirowa 8
31-232 Kraków
NIP 676-101-36-86
REGON 350777364

Foto Print wykonuje wszelkie czynności związane z realizacją usług objętych regulaminem. Usługi drukarskie i fotograficzne realizowane są przez Foto Print zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie internetowej
www.tapety4u.pl Usługi serwisu www.tapety4u.pl polegają na przyjmowaniu od użytkowników, za pośrednictwem serwisu internetowego, graficznych plików zdjęciowych celem wykonania usług, wg specyfikacji określonej przez Użytkownika i wysłaniu ich za pośrednictwem zewnętrznego serwisu kurierskiego. Usługi www.tapety4u.pl mają charakter odpłatny.

Użytkownik

Użytkownikiem serwisu internetowego www.tapety4u.pl jest osoba mająca status prawny konsumenta w rozumieniu prawa polskiego, czyli osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która założyła konto Użytkownika systemu. Założenie konta w serwisie internetowym www.tapety4u.pl oznacza wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, na potrzeby wykonania usług i realizacji zamówień oraz akceptację regulaminu świadczonych usług internetowych. Właściciel serwisu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności użytkownikom serwisu - szczegóły w Polityce Prywatności.

Składanie zamówień

Serwis www.tapety4u.pl umożliwia zamawianie FotoObrazów, FotoTapet, FotoNaklejek i FotoPlakatów ze zdjęć wybranych przez klienta z bazy liczącej ponad 100 milionów zdjęć lub ze zdjęć własnych.
Zlecenie wykonania usługi należy złożyć w następujący sposób:

 • wybrać produkt, który zamierza się zamówić,
 • wyszukać preferowane zdjęcie w bazie zdjęć, szukając WG. KATEGORII lub WG. PRZEZNACZENIA lub przesłać własne zdjęcie klikając w "Wybierz zdjęcie" a następnie w "Załaduj zdjęcie",
 • wybrać żądaną wielkość wydruku oraz inne parametry, zależne od wybranego produktu,
 • wykadrować zdjęcie wg własnych upodobań,
 • opcjonalnie można wybrać obrót zdjęcia, jego odbicie lustrzane lub jeden z efektów kolorystycznych,
 • wskazać ilość sztuk zamawianego produktu,
 • dodać produkt do koszyka,
 • będąc na etapie koszyka można wrócić i kontynuować zakupy, klikając w "WRÓĆ DO ZAKUPÓW" lub przejść dalej w celu zalogowania lub zarejestrowania się,
 • wybrać adres dostawy i dane do faktury,
 • przechodząc dalej należy wybrać sposób dostawy, a następnie sposób zapłaty,
 • należy zapłacić za zamawiane produkty oraz za dostawę.

Potwierdzenie zamówienia jest automatycznie generowane przez serwis www.tapety4u.pl i wysyłane na adres e-mail Zamawiającego. Po zaksięgowaniu zapłaty wysyłana jest także faktura na ten adres e-mail.

Terminy i warunki realizacji zamówień

Terminy realizacji poszczególnych usług wynoszą od jednego do czterech dni roboczych. W okresie trwania promocji na usługi serwisu termin ich realizacji może ulegać wydłużeniu. Użytkownik zlecający wykonanie usługi jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie pliku cyfrowego do wykonania usługi. Drukarnia nie ingeruje w przesłane pliki cyfrowe.

Warunki dostawy

Zamówione produkty wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską UPS bądź DPD (zależnie od zamówionego produktu) pod wskazany przez Zamawiającego adres. Koszty dostawy, doliczone do wartości zamówienia, pokrywane są przez Zamawiającego. Sposób dostawy Zamawiający wybiera podczas składaniu zamówienia.

Formy płatności

Dostępne są następujące formy płatności:

 • Szybka płatność eCard - przelewem online lub kartą płatniczą. Płatność online systemem eCard księguje się automatycznie i jest przez nas widoczna od razu po zapłacie. To najlepszy wybór, aby Twoje zamówienie zostało szybko zrealizowane.
 • Przelewem. Płatność za zamówienie może być dokonana tradycyjnym przelewem, jednak wydłuża to czas realizacji zamówienie, ze względu na konieczność jego ręcznego zaksięgowania.

Cennik

Zamówienia realizowane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.tapety4u.pl podczas procesu zamawiania usług. Całkowita wartość zapłaty za zamówienie składa się z opłaty za usługę i za przesyłkę kurierską.

Odstąpienie od umowy i zwroty

Użytkownik ma prawo w czasie 1 godziny od momentu złożenia zamówienia anulować zamówienie, jeśli realizacja zamówienia nie została jeszcze rozpoczęta, wysyłając e-mail na adres anulowanie@tapety4u.pl za potwierdzeniem odbioru, z informacją zawierającą numer zamówienia, które ma zostać anulowane. Może to zrobić także telefonicznie (12 633 88 53 pn-pt 8:00-16:00). Po w/w czasie anulowanie zamówienia jest niemożliwe z uwagi na charakter świadczonej usługi.

Konsument, czyli Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową bądź Klient prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który dokona czynności w celu, który nie jest w przeważającym stopniu związany z jego działalnością gospodarczą, może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w serwisie www.tapety4u.pl w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.
Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) w przypadku:

 • umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to w szczególności spersonalizowanych wydruków na różnorodnych materiałach, takich jak spersonalizowane fototapety, fotoobrazy, fotonaklejki, fotoplakaty, odbitki zdjęć, FotoPrezenty, FotoKalendarze itp. na których zamieszczane są zdjęcia na życzenie Konsumenta, produktów przygotowanych na wymiar zgodnie z zamówieniem Konsumenta itp.)
 • umowy o świadczeniu usług, jeżeli firma Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Konsumenta pisemnego oświadczenia wysłanego na adres e-mail: biuro@tapety4u.pl bądź listownie, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek do niezwłocznego zwrotu produktu, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Koszt zwrotu produktu do sprzedawcy, w wyniku odstąpienia od umowy, ponosi Konsument. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek, odesłanych przez Klienta „za pobraniem”. Nie odpowiada także za koszty związane z takimi przesyłkami.

Zwrot przez Sprzedawcę należnych Konsumentowi środków pieniężnych nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Sprzedawca może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Wartość zwracanych środków stanowi sumę zapłaty za produkt lub usługę i wartości kosztów najtańszej, oferowanej przez Sprzedawcę wysyłki produktu lub usługi do Konsumenta.

Gwarancje i reklamacje

Produkty sprzedawane przez serwis www.tapety4u.pl mogą być objęte gwarancją producenta. Sprzedawca nie udziela gwarancji na jakiekolwiek produkty. Klient może skorzystać z udzielonej przez producenta lub dystrybutora gwarancji i reklamować produkt u gwaranta (bezpośrednio lub poprzez pośrednictwo Sprzedawcy).

Klientowi przysługuje prawo do reklamacji wadliwego produktu lub usługi z tytułu rękojmi udzielonej mu przez Sprzedawcę. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z naszą drukarnią telefonicznie (12 633 88 53 pn-pt 8:00-16:00) lub za pośrednictwem e-mail biuro@tapety4u.pl bądź listownie. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokładny opis zastrzeżeń wobec zrealizowanej usługi. Konieczne jest wówczas odesłanie reklamowanych produktów na własny koszt przesyłką pocztową na adres naszej siedziby. W przypadku wysłania przesyłki reklamacyjnej jakąkolwiek inną drogą, np. przesyłką kurierską, zwracany jest wyłącznie koszt, na jaki opiewałaby w takim przypadku przesyłka pocztowa. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, gdy reklamowane zamówienie było dostarczone przesyłką pocztową, koszty przesyłki pokrywa Użytkownik.

Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu Produktu, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonego Produktu z umową, zawiadomi tapety4u.pl o stwierdzonej niezgodności. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni od jej przyjęcia.

W przypadku przesyłek pocztowych lub kurierskich, jeśli opakowanie jest uszkodzone, bądź istnieje podejrzenie, że zawiera uszkodzone produkty należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera, sporządzić protokół szkody, nie przyjmując przesyłki. Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę oznacza brak zastrzeżeń co do transportu.

Prawa autorskie

Sprzedawca w przestrzeganiu prawa autorskiego zdaje się wyłącznie na oświadczenia Zamawiającego. Sprzedawca przyjmuje, że Zamawiający posiada prawa do wszystkich przesłanych plików. Jeśli prawa autorskie osób trzecich zostaną naruszone, całą odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Jest on zobowiązany do zwolnienia Sprzedawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich, a także zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z dochodzeniem prawnym. Nie dotyczy to zamówień produktów ze zdjęć wybranych spośród bazy zdjęć Adobe Stock. Prawa autorskie do tych zdjęć, po zamówieniu dokonanym przez Zamawiającego, kupuje Sprzedawca - właściciel serwisu www.tapety4u.pl

Wyłączenia

Przedmiotem usługi, zleconej ze zdjęć własnych klienta, nie mogą być zdjęcia zawierające treści, które powszechnie uznawane są za:

 • obelżywe, zniesławiające lub w inny sposób naruszające dobra osobiste osób trzecich, w tym prawa autorskie i im pokrewne,
 • przedstawiające jakąkolwiek formę przemocy, profanacji bądź pornografii,
 • treści sprzeczne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami.

Z powyższych powodów serwis www.tapety4u.pl może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść zamówienia. Nie stosowanie się do warunków regulaminu powoduje odrzucenie zamówienia Użytkownika, jako niepodlegającego realizacji.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827.) Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sprzedawcą a Użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie serwisu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.


Serwis TAPETY4U wykona dla Ciebie Dekoracje ścienne, takie jak FotoTapety, FotoObrazy, FotoNaklejki i FotoPlakaty ze zdjęciem. Możesz przesłać własne zdjęcie lub wybrać jedno z wielomilionowej kolekcji Adobe Stock. Na serwisie www.foto4u.pl wywołujemy także Najtaniej w Internecie odbitki cyfrowe zdjęć, wykonujemy Foto Prezenty i Kalendarze. Zamówione przez Internet produkty dostarczamy kurierem do wielu miast w Polsce, m.in: Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Bydgoszcz, Lublin, Poznań, Łódź, Katowice, Szczecin. Dążymy do tego aby wykonywane przez nas usługi były w pełni dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.