Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Rafał Ziomek, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Foto Print Rafał Ziomek.
adres: ulica Szafirowa 8, 31-232 Kraków
telefon: 12 633 88 53
e-mail: biuro@tapety4u.pl

2. Dane osobowe pozyskujemy podczas rejestracji Klienta w serwisie www.tapety4u.pl Klient podaje nam swoje dane w celu realizacji zamówienia oraz, jeśli tak zdecyduje, wyraża dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie w celu otrzymywania powiadomień o Promocjach i Produktach serwisu tapety4u.pl zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu i polityki prywatności. Podanie danych osobowych przez Klienta jest warunkiem niezbędnym dla realizacji zamówienia.

3. Dane osobowe pozyskujemy także z innych źródeł zgodnie z prawem. W każdym przypadku rzetelnie weryfikujemy, czy mamy podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

4. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z wymogami „RODO” - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Dane osobowe przekazywane są poniższym firmom, w związku z realizacją dokonanych przez klienta zamówień lub wydaniem przez Klienta zgody na otrzymywanie powiadomień.
a) firmom przewozowym, m.in. firmom kurierskim i Poczcie Polskiej w celu dostawy zamówienia pod adres wskazany przez Klienta (realizacja zamówień),
b) firmom, które świadczą dla naszej firmy usługi dostarczenia i utrzymania oprogramowania m.in. bazodanowego, dzięki któremu mogą funkcjonować nasze serwisy oraz wysyłane są powiadomienia do klientów (realizacja zamówień i wysyłanie powiadomień),
c) podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności online w przypadku realizacji transakcji płatniczych takimi metodami np. eCard (realizacja zamówień),
d) firmom zbierającym opinie o produktach oraz o sklepach, jeśli Klient zechce podzielić się o nas swoją opinią i wyrazi odrębną zgodę na przekazanie niezbędnych danych osobowych tj. Imienia lub Nicku oraz adresu e-mail,
e) biuru rachunkowemu, które obsługuje kompleksowo naszą księgowość, a więc także faktury sprzedażowe wystawiana dla Klientów z tytułu realizacji zamówień (realizacja zamówień).
Nie sprzedajemy danych osobowych Klientów, ani też nie udostępniamy ich komercyjnie innym podmiotom.

6. Dane osobowe Klienta przechowywane i przetwarzane są przez nas przez okres zależny od celu ich przetwarzania:
a) w przypadku rejestracji w naszym serwisie – przez okres w jakim Klient jest zarejestrowany, czyli do żądania ich usunięcia, po tym okresie dane Klienta będą przechowywane i przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, jednak nie dłużej niż 10 lat,
b) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie powiadomień – przez okres do czasu odwołania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania powiadomień, po tym okresie dane Klienta będą przechowywane i przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, jednak nie dłużej niż 10 lat,
c) w przypadku dokonania zakupu przez Klienta – przez okres realizacji umowy sprzedaży, po tym okresie dane Klienta będą przechowywane i przetwarzane jedynie w celach związanych z rachunkowością, jednak nie dłużej niż 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wszelkie operacje, transakcje, postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

7. W związku z powierzonymi nam danymi osobowymi oraz ich przetwarzaniem przez administratora danych Klient ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych,
b) poprawiania swoich danych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) żądania usunięcia swoich danych,
e) przenoszenia swoich danych do innego administratora danych.

8. Klient ma prawo również zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w określonym celu, np. w realizowanym celu - otrzymywanie powiadomień. Może to zrobić logując się na swoim koncie i w zakładce Edycji danych użytkownika odwołać określone zgody uprzednio udzielone.
Sprzeciw można również zgłosić, pisząc do nas e-mail na adres biuro@tapety4u.pl lub pisząc list na adres: Foto Print, ul. Szafirowa 8, 31-232 Kraków.

9. Jeśli Klient uzna, że w jakikolwiek sposób reguły przetwarzania jego danych osobowych zostały naruszone, to przysługuje mu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzorczego i opisać w niej jakie działania uznaje się za naruszające prawa lub wolności.


Serwis TAPETY4U wykona dla Ciebie Dekoracje ścienne, takie jak FotoTapety, FotoObrazy, FotoNaklejki i FotoPlakaty ze zdjęciem. Możesz przesłać własne zdjęcie lub wybrać jedno z wielomilionowej kolekcji Adobe Stock. Na serwisie www.foto4u.pl wywołujemy także Najtaniej w Internecie odbitki cyfrowe zdjęć, wykonujemy Foto Prezenty i Kalendarze. Zamówione przez Internet produkty dostarczamy kurierem do wielu miast w Polsce, m.in: Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Bydgoszcz, Lublin, Poznań, Łódź, Katowice, Szczecin. Dążymy do tego aby wykonywane przez nas usługi były w pełni dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.